HUR DU FÅR BÄTTRE SJÄLVFÖRTROENDE

Bygg upp ditt självförtroende!

Stallet kan vara en tuff miljö där det ständigt dyker upp utmaningar både från hästen , stallkompisar och faktiskt också väder och vind.

Än dock dras vi dit och häst och stall blir vår livsstil och det blir nästan maniskt att man vill ha det kvar.

Varför utsätter man sig själv för rädsla och utmaningar dagligen då? Kan man inte bara sluta rida? Ingen som utöver en sport är utan rädsla när det gäller, vi tacklar det bara på olika vis. Om inte man tar utmaningen, slutar man utvecklas och det är en ständig kamp, faktiskt hela livet.

Att bygga upp sitt självförtroende är inte lika med att man blir hård och kynisk men man får bättre insikt i sina handlingar och ett bättre omdöme till att värdera hur man ska reagera i olika situationer.

Varför gå denna kurs?

Vi har alla en inre röst som talar om för oss vad vi ska göra och inte. Får man inte hjälp på vägen, kanske man får övertalat sig själv till att man ska sluta i stället. Att ge upp och inte göra det som man vet längst inne är det man egentligen vill, är ett nederlag som man sällan förlåter sig själv för. De flesta sportsmänniskor har hjälp och coacher som hjälper dem framåt och får dem att må bra, det är nästan omöjligt att nå något resultat utan hjälp.

Varför välja mig som din coach?

Jag har omgett mig med hästar hela mitt liv, både som jobb och som hobby och har själv gått igenom stadier av mitt liv, där rädslan har tagit över och jag har varit nära att ge upp. Jag har kämpat mig tillbaka och hittat vägar att bekämpa obehaget. De senaste 8 åren har jag även läst och studerat ledarskap och psykologi, så jag kan kombinera sunt förnuft med mänskligt beteende.

I denna kurs får man också med gemenskapen och inser att man inte är ensam om att känna rädsla. Många gånger tror vi att vi är de enda som känner så här och det värsta är skammen som kommer som följeslagare, och den gnager långt in.

Du lär dig att hitta ditt självförtroende och att förstå dina egna reaktioner och hantera dem efterhand. Med ditt nya sätt att tänka och hantera din häst, vänner och vardag gör att du enklare kan övervinna din rädsla och bli mycket mera i harmoni.Det du lär dig i kursen kan användas dagligen, inte bara i stallet, det kommer att ge dig en bättre vardag och förståelse vad som händer i dina omgivningar.

Pris 1700 kr

Kontakta mig om du är intresserad av denna kurs, den håller på att byta plats men det går bra att få tillgång till den ändå.