Samarbete!

Samarbete.

Vad är det som gör att vi kan lita på en samarbetspartner?

Om du t.ex. är en arbetsgivare och vill jobba tillsammans med en annan, då vill du att denne ska vara lojal. Vem vill inte ha en partner man kan lita på? Hur kan man vara säker på det? När du börjar jobba tillsammans med vederbörande måste du se till att denne får något ut av samarbetet. Du hittar ingen som är lojal mot dig om inte de själva får något ut av det. De måste antingen tjäna pengar, så de kan försörja sig själva och kanske sin familj, eller få kunskaper som man kan använda i framtiden så man kan uppnå bättre karriär, vänskap eller kontakter. Man börjar inte med att vara lojal mot någon som bara utnyttjar en, utan man måste se till att den som ska vara lojal strävar mot samma mål som en själv och vill utvecklas.

Hästar är inte annorlunda än vi, dock uttrycker de sig annorlunda. Om du ska ha ett bra samarbete med en häst måste det ge den något. Du kan inte bara förvänta dig att hästen ska vara lojal och älska dig om inte du ger den något. Det ska vara intressant, tryggt, givande om du ska få hästen att vilja uppnå samma saker som dig. Om du bara tillgodoser dina egna behov och mål, finns det en stor chans att hästen inte vill vara lojal mot dig. Hästar är som många andra djur väldigt förlåtande och finner sig i mycket, men kan också säga ifrån på ett drastiskt sätt när det väl kommer till kritan.

Hur kan vi då åstadkomma ett samarbete och lojalitet med hästen? Det krävs först och främst att vi lär känna den. Veta vad dennes behov är, vad som kan stimulera den. Det är väldigt viktigt att kunna läsa hästen och veta vad den uttrycker, ha tålamod och ofta ta ett steg tillbaka och fråga om detta är rimligt att presentera för hästen.

Om du vill veta mera och är nyfiken på hur du bäst kan gå till väga, så erbjuder jag ett gratis samtal, där vi kan reda ut ditt eventuella problem eller hur du ska gå vidare.

Boka enkelt på anneaxell.com/appointment

Du är också välkommen i gruppen Harmoni kring Häst och Ryttare:  https://www.facebook.com/groups/2518323518497766